- Uncategorized

Ahmet Samim: II. Meşrutiyet'te Muhalif Bir Gazeteci

Ahmet Samim II Me rutiyet te Muhalif Bir Gazeteci Beyefendi dalg n bir insan aya n n idam sehpas na tak ld bir memlekette hi gazetecilik yap labilir mi gazete kar l r m Cumhuriyet d neminin erken bir safhas nda dile getirilen bu sitem asl nda mede

 • Title: Ahmet Samim: II. Meşrutiyet'te Muhalif Bir Gazeteci
 • Author: Mehmet T. Hastaş
 • ISBN: 9789750510601
 • Page: 396
 • Format: Paperback
 • Beyefendi, dalg n bir insan aya n n idam sehpas na tak ld bir memlekette hi gazetecilik yap labilir mi, gazete kar l r m Cumhuriyet d neminin erken bir safhas nda dile getirilen bu sitem, asl nda medeni cesaret sahibi gazetecili in tarihini zetler Ahmet Samim in medeni cesaret sahibi bir gazeteci olarak ya amaya al t k sac k mr , sokak ortas nda ld r le Beyefendi, dalg n bir insan aya n n idam sehpas na tak ld bir memlekette hi gazetecilik yap labilir mi, gazete kar l r m Cumhuriyet d neminin erken bir safhas nda dile getirilen bu sitem, asl nda medeni cesaret sahibi gazetecili in tarihini zetler Ahmet Samim in medeni cesaret sahibi bir gazeteci olarak ya amaya al t k sac k mr , sokak ortas nda ld r lerek son buldu ttihat ve Terakki muhalifi bir gazeteci, muhalif bir siyasi ahsiyetti Hayat , sadece fikirleri, muhalefetinin sertli i ve l m ile s n rland r lamaz l m nden sonra meslekta lar n n tepkisi de Osmanl T rkiye gazetecilik tarihi a s ndan ibretliktir.Mehmet T Hasta n bu kitab bir yandan II Me rutiyet d neminde muhalif bir gazetecinin portresini izerken bir yandan da tarihin d na itilmi bir meftan n fikirlerini ilk defa kapsaml bir ekilde ele al yor Ahmet Samim, kur unla sans r sehpa ve s rg nle susturma gelene inin erken kurbanlar ndan birisiydi Uygur Kocaba o lu tab n bu sons z denilen yerine sakland m Siz kitab bitirmi buradan yolunuza devam ederken, Ahmet Samim in bir a da Ahmet Midhat Efendi gibi, arkan zdan Ey kari diye ba rmak i in Ey kari Ahmet Samim i unutma Bu memlekette b yle d n yor diye adam ld rd klerini hi unutma Murat Belge

  • ê Ahmet Samim: II. Meşrutiyet'te Muhalif Bir Gazeteci || ↠ PDF Read by ✓ Mehmet T. Hastaş
   396 Mehmet T. Hastaş
  • thumbnail Title: ê Ahmet Samim: II. Meşrutiyet'te Muhalif Bir Gazeteci || ↠ PDF Read by ✓ Mehmet T. Hastaş
   Posted by:Mehmet T. Hastaş
   Published :2019-09-03T23:05:42+00:00

  1 thought on “Ahmet Samim: II. Meşrutiyet'te Muhalif Bir Gazeteci

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *